MÜŞTEREK BAHİS ORGANİZASYONLARI VE VERGİLEME

Gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. İddaa işini Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan ihaleyle alan İnteltek firması ise geçen beş yıl içinde yaklaşık 1 milyar TL kurum geliri elde etti. Alderney Devletinin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, ada özerk statüde olmakla birlikte İngiltere Kraliyetinin nüfusu altındadır ve İngiliz Commonwealt üyesidir. Özel düzenlemeler bunlar olmak üzere, genel Kanun olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama” başlıklı 228’inci maddesine göre de ayrıca değerlendirme yapmak gerekir. 1) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlayan kişi, bir yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır. Paranın bahis sitesine aktarılabilmesi için bahis sitesinin para yatırma sayfası altında bulunan ilgili opsiyon seçiliyor. Örneğin, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tespit ettiği böyle bir bahis sitesinin günlük cirosunun 207 bin TL olduğu belirlenmiştir. Kanun’un 5’inci maddesinde ise verginin mükellefinin veraset tarikiyle veya ivazsız bir tarzda mal iktisap eden şahıs olduğu hükme bağlanmıştır.

bahiscasino giriş “Hizmetin verildiği yerin belirlenmesi, mal tesliminde teslimin yapıldığı yerin tespitinde olduğu gibi kolay değildir. Elektronik ticaret, piyasadaki mal ve hizmetlerin teslimi, satışı, dağıtımı ve üretimini kapsayan işlemleri kolaylaştırmak için bilgisayar ağlarının kullanılmasıdır. Bu nedenle, kalıplaşşmış mal teslimi ve hizmet ifasına göre konulan KDV ilkelerinin elektronik mal ve hizmet ticareti dikkate alınarak yeniden gözden geçirilmesi gerek­mektedir. Taşınır mallarla ilgili hizmet hizmetin ifa edildiği ülkede verilmiştir. Hizmetin başka bir ülkede yapılması halinde, bu hizmetten Türkiye’de faydalanılmış ise işlem yine Türkiye’de yapılmış sayılacaktır. İnternet üzerinden ödeme kanallarında ise Neteller, Moneybookers, Click2Pay şirketler aracılık ediyor. Bu hak ve yetkinin devri halinde ise mükellef, devralan kurum, kuruluş veya özel hukuk tüzel kişileridir. 29/4/1959 tarih ve 7258 sayılı FUTBOL VE DİĞER SPOR MÜSABAKALARINDA BAHİS VE ŞANS OYUNLARI TERTİBİ HAKKINDA KANUN’un 1’inci maddesi uyarınca futbol ve diğer spor müsabakaları üzerine müşterek bahisler ile şans oyunları tertibi ve yürütülmesi hak ve yetkisi Genel Müdürlüğe aittir. Milli Piyango ve Spor Toto tamamen kamunun yönetiminde.

Bunu yıllık ve yüzlerce şebeke olarak düşündüğümüzde elde edilecek rakam korkunç boyuttadır. Sportingbet’in tüm ülkelerden elde ettiği ciro 2006 yılında £539 milyon iken bu rakam 2007′de £655,3 milyona ulaşmıştır. Bu düzenlemeler ve 28 numaralı VİVK Genel Tebliği uyarınca, futbol müsabakalarında düzenlenen müşterek bahis uygulamasından farklı olarak, at yarışlarından kazanılan ve istisna tutarını aşan ikramiyeler, ikramiye kazananlar tarafından genel hükümlere göre beyan edilmektedir. İvazsız intikale ilişkin istisna tutarı, her bir bilet üzerinde oynanan tüm oyunlara isabet eden ikramiye tutarından bir defa düşülecektir. Bu bağlamda Türkçe yayın yapan bir kısım siteler, faaliyetlerini, Birleşik Krallık Bahis Düzenleme Kurulunun lisans ve iznine sahip bulunan yurtdışında yerleşik müşterek bahis şirketleri ile irtibatlandırmaktadırlar. Bahis oynamak için sahip olunması gereken sahip olunması gereken asgari şey, kredi kartı ya da banka hesabıdır. Bilindiği gibi vergi cennetleri olarak isimlendirilen veya kıyı bankacılığının gelişimine destek veren, “Uluslararası Kıyı Ötesi Mali Merkezler /International Off-shore Financial Center-IOFC” olarak adlandırılan ülkeler veya adacıklar, sahip oldukları çeşitli ticari ve vergisel avantajlarla önemli miktarlarda fonun kendilerinde toplanmasını sağlayabilmektedirler.

Başkenti St. Peter Port olan ada aynı zamanda (vergi cenneti olarak adlandırılan) kıyı bankacılığı hizmeti veren merkezlerden biridir. Vergi Usul Kanunu’nun 9’uncu maddesi düzenlemesi gereği, vergiyi doğuran olayın kanunla yasak edilmiş bulunması mükellefiyeti ve vergi sorumluluğunu kaldırmaz ilkesi gereği,, oyunların ve oyunları tertipleyenlerin isimleri maddede tek tek sayılmamıştır. Müşterek bahis oynayan kişinin vatandaşlık ilişkileri ve vergi mükellefiyetleri olarak belirlenebilir. Son yıllarda gerek forma reklamları, gerekse stadyumlara alınan reklamlar ve sponsorluklar boyutuyla uluslar arası müşterek bahis şirketlerini ve bu şirketlere ait internet site uzantılarını sıklıkla görüyoruz. Bu tutara, müşterek bahislere uygulanan % 5 oranının uygulanması suretiyle eğlence vergisi, 30.000.- YTL olarak hesaplanacaktır. 3 Seri numaralı Belediye Gelirleri Kanunu Sirkülerinde verilen örneğe göre, ABC kurumu tarafından düzenlenen at yarışı için katılımcılardan 708.000.- YTL tahsil edilmiştir. Söz konusu tüketimin kim tarafından yapıldığının, tüketicinin uyruğunun veya bağlı bulunduğu ülkenin bir önemi yoktur. Elizabeth’i temsilen bölge valileri (kraliyet özel konseyi) ile yerel seçimlerle işbaşına gelen hükümetler tarafından yönetilmektedirler.

Diğer Yazılar